Palio Zeimbekiko Παλιό Ζεϊμπέκικο (palio_zeimbekiko, παλιό ζεϊμπέκικο, παλιό ζεμπέκικο, Palio Zeimbekiko) [ME] - Συντάκτης: Laios, Sakis

Παλιό Ζεϊμπέκικο { Crotchet = …-…} , [Μικρά Ασία]

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

2

2

3

Duum

TaTa

Taa

Taa

Duum

TaTa

Taa

Taa

Taa