• «Ο αρχαιοελληνικός μουσικός νόμος, ο βυζαντινός ήχος και η ινδική ράγκα», Αμαργιανάκης, Γιώργος, Μουσικολογία, έτος 1ο, τεύχος 2ο, Μάιος 1985, 1985, Αθήνα