• Ανθολογία Μουσικολογικών Ανακοινώσεων και Δημοσιευμάτων 1954-2008, Καβακόπουλος, Παντελής, 2008, Παντελής Καβακόπουλος, Αθήνα
  • Σκοποί και χοροί της Βορειοδυτικής Μακεδονίας / Tunes and dances of north-west Macedonia area, Καβακόπουλος, Παντελής, 2005, Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής (ΙΕΜΑ), Αθήνα