• Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, Μιχαηλίδης, Σόλων, 1999, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα