• Δοκίμιο για το ελληνικό τραγούδι {Treatise on the Greek song}, Baud–Bovy, Samuel, 1984, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Ναύπλιο
  • Etudes sur la chanson cleftique {Studies on the cleftic song (robber’s ballads)}, Baud–Bovy, Samuel, 1958, Athens