• Λεξικό όρων της κλασικής μουσικής της βόρειας Ινδίας, Λάιος, Σάκης (Laios, Sakis), Musicking.gr, 2009, Sakis Laios, http://www.musicking.gr/dictionary