Tala Vadya Kutcheri: tabla, mridangam, pakhawaj & ghatam, Guruvayur Dorai (Mrindangm), late Ustad Shafaat Ahmed Khan (Tabla), Vikku Vinayakram (Ghatam), Pandit Durga Lal (Pakhawaj), (Tablā, Mŗdańga, Pakhāwaj, Ghatam), Youtube
Guruvayur Dorai (Mŗdańga), late Ustad Shafaat Ahmed Khan (Tablā), Vikku Vinayakram (Ghatam), Pandit Durga Lal (Pakhāwaj)