Ισοδύναμα συστήματα (λατινικής γραφής) των ονομάτων των svāra του Ινδικού σολφέζ (Sārgām), και αντιστοιχία με το σύστημα του κινητού Ντο(=Sa).

Ευρωπαϊκό Κινητό ΝτοCD♭DE♭EFF♯GA♭AB♭B
Χαρακτηρισμός διαστήματος12♭23♭34♮4♯56♭67♭7♮
Σύστημα του Ali Akbar Khan (ακολουθείται σε αυτό το site)SareRegaGamaMaPadhaDhaniNi
Σύστημα του JhairazbhoySaRe♭ReGa♭GaMaMa♯PaDha♭DhaNi♭Ni
Σύστημα διαδεδομένο στο VaranasiSaReReGaGaMaM'aPaDhaDhaNiNi
Original Devanagari γραφήमे

 

Equivalent system (in Latin script) of Indian music's "svāra" (notes) names used in Sārgām (Solfeze), and corresponding note-names in the "movable-do" [movable tonic] System [Sa = Do (C)].

European movable DoCD♭DE♭EFF♯GA♭AB♭B
Interval quality12♭23♭34♮4♯56♭67♭7♮
Ali Akbar Khan's notation system (adopted in this website)SareRegaGamaMaPadhaDhaniNi
N.A.Jhairazbhoy's notation systemSaRe♭ReGa♭GaMaMa♯PaDha♭DhaNi♭Ni
Popular system used in VaranasiSaReReGaGaMaM'aPaDhaDhaNiNi
Original Devanagari scriptमे