Τα δέκα Ţhāţa της σύγχρονης Ινδικής μουσικής θεωρίας, ορίστηκαν από τον Ινδό μουσικολόγο Vishnu Narayan Bhātkhande, που βασίστηκε σε παλαιότερες ταξινομήσεις των μελωδιών σε τέτοιου τύπου "πρότυπες κλίμακες". Στους βασικούς αυτούς τύπους κλίμακας μπορούν να ενταχθούν οι περισσότεροι Rāga. Κάθε Ţhāţa παίρνει το όνομά του από τον πιο διαδεδομένο ή γνωστό Rāga που το μελωδικό του υλικό μπορεί να "συμπιεστεί" σε αυτή τη μορφή κλίμακας. Όταν ένας Rāga χρησιμοποιεί διαφορετικές (συνήθως λιγότερες) νότες στο μελωδικό ανέβασμα (ārohī) από ό,τι στο κατέβασμα (avarohī) [ένα φαινόμενο που συμβαίνει πολύ συχνά] τότε –εξ ορισμού, και παρά τα, γνωστά στους Ινδούς μουσικοθεωρητικούς, προβλήματα που φέρει αυτή η επιλογή– παίρνεται υπόψη μόνο το κατέβασμα για την ένταξή του σε κάποιο από τα 10 Ţhāţa. Για όλα αυτά δείτε το ειδικό λήμμα.

Πίνακας των Ţhāţa της Hindusthani μουσικής και αντιστοιχία με κλίμακες της Karnāţaka και της Δυτικής μουσικής

Ţhāţa naamΌνομα ŢhāţaSvara (και διαστήματα από την τονική)Όνομα του αντίστοιχου Melakartā της Karnāţaka μουσικήςΑντίστοιχη κλίμακα της Δυτικής μουσικής
Kalyāņa KalyāņaS R G M P D N (1 2 3 4♯ 5 6 7♮)MecakalyānīLydian
Bilāwala BilāwalaS R G m P D N (1 2 3 4 5 6 7♮)Dhīraśań karā-bharaņamIonian
Khamāj KhamājS R G m P D n (1 2 3 4 5 6 7♭)HarikāmbhojīMixolydian
Kāfī KāfīS R g m P D n (1 2 3♭ 4 5 6 7♭)KharaharapriyaDorian
Āsavārī ĀsavārīS R g m P d n (1 2 3♭ 4 5 6♭ 7♭)NaţabhairavīAeolian
Bhairavī BhairavīS r g m P d n (1 2♭ 3♭ 4 5 6♭ 7♭)HanumattoďiPhrygian
Bhairava BhairavaS r G m P d N (1 2♭ 3♮ 4 5 6♭ 7♮)MāyāmālavagaulaΧιτζασκιάρ
Toďī ToďīS r g M P d N (1 2♭ 3♭ 4♯ 5 6♭ 7♮)Śubhapantuvarālī[μάλλον δεν υπάρχει]
Purvī PurvīS r G M P d N (1 2♭ 3♮ 4♯ 5 6♭ 7♮)KāmavardhanīΠειραιώτικος
Mārawā MārawāS r G M P D N (1 2♭ 3♮ 4♯ 5 6♮ 7♮)Gamanaśrama[μάλλον δεν υπάρχει]

Σημείωση: στα ηχητικά παραδείγματα του παραπάνω πίνακα, το ισοκράτημα είναι στη νότα C (nto) (για A=440Hz)